O Stowarzyszeniu.Statut Stowarzyszenia w formacie PDF:
Statut Stowarztyszenia Trzebień.


 Cele Stowarzyszenia

 • Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
 • Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
 • Rozwój infrastruktury lokalnej.
 • Pobudzenie inicjatyw mieszkańców.
 • Ochrona wartości historycznych, kulturowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, opiniowanie przedsięwzięć z rozwojem tego obszaru.
 • Integracja społeczna i działania na rzecz rynku pracy oraz budowanie wspólnej tożsamości.
 • Działalność oświatowa i wychowawcza na rzecz środowiska lokalnego.
 • Rozwijanie wiedzy o regionie.
 • Rozbudzanie u mieszkańców potrzeby aktywności
   sportowej i rekreacyjnej.
 • Działania na rzecz ochrony zdrowia.
 • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.
 • Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa.                                                                                                        
Sprawozdanie z działalności     Stowarzyszenia
za rok 2019
 1). 23 marca zorganizowano happening z okazji końca zimy. Przywitaliśmy wiosnę idąc z Marzanną przez wieś nad rzekę gdzie uroczyście pożegnaliśmy zimę. Przygotowano ognisko.
2). 20 maja zorganizowaliśmy czyn społeczny sadząc drzewa przed sklepami w Trzebieniu.
3). 20-21 lipca zorganizowaliśmy piknik kajakowy nad zbiornikiem Niedów z noclegiem w porcie żeglarskim K.S. Turów. W trakcie pikniku udaliśmy się do Hradka w Czechach. Zwiedziliśmy zamek Grabstejn.
4). 4 sierpnia zorganizowaliśmy rajd rowerowy w rejon Nisky w Niemczech. Objechaliśmy jezioro Talsperre Quitzporf (ok. 25 km linii brzegowej). W drodze powrotnej zwiedziliśmy kamieniołomy i pałac w Konigshain.
5) 28 września zorganizowaliśmy autokarową, wiejską, integracyjną wycieczkę do Drzonowa ( Muzeum WP), Świdnicy (Muzeum Archeologiczne) i Ochli  ( Muzeum Etnograficzne).
6). 10 listopada Stowarzyszenie uroczyście obchodziło 10 rocznicę powstania.
7)  W grudniu przed świętami ubrano lamki na Domu Ludowym i na 3 drzewach.
8). 31 grudnia zorganizowano Bal Sylwestrowy w Domu Ludowym.


 Sprawozdanie z działalności    Stowarzyszenia 
za rok 2018
 1). W dniu 14 kwietnia zorganizowano wycieczkę krajoznawczą do klasztoru Marienthal, kurortu Oybin (zwiedzano ruiny zamku i kościoła i motylarni w Jonsdorf.
 2). W dniu 26 maja zorganizowano wycieczkę w okolice kurortu Oybin wchodząc na górę Hohs zwiedzając schronisko i latarnię obserwacyjną i okolice.
3). 3 czerwca zorganizowaliśmy piknik kajakowy nad zalewem pilichowickim
4). 26 czerwca odbyła się wycieczka do Czeskiego Raju koło Jiczina. Zwiedziliśmy cztery zamki w tym najładniejszy Troski.
5). 20 pażdziernia pojechaliśmy w Rudawy Janowickie zwiedzając browar Miedzianka i zamek Bolczów.  
6). W dniu 8 grudnia zainstalowano iluminację świąteczną na świerku przy sklepach i na Domu Ludowym.


  Sprawozdanie z działalności   Stowarzyszenia   
za rok 2017 
1).  W dniu 4 lutego zorganizowaliśmy wyjazd do Lubomierza, gdzie zwiedzaliśmy Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa. (Przekazaliśmy darowiznę w formie 50 szt. wieszaków na potrzeby tamtejszej kolekcji bezcennych ornatów ).
2). W dniu 1 kwietnia zorganizowaliśmy wycieczkę krajoznawczą do palmiarni, parku ,,Przełomy Książa"oraz do Świdnicy zwiedzać Kościół Pokoju.
3). 22 kwietnia zorganizowaliśmy wycieczkę krajoznawczą do; Stanisławów (ruiny poniemieckiej radiostacji), do Czartowskiej Skały (wulkan), Kościół pokoju w Jaworze i Wąwóz Myśliborski.
4). 14 maj wycieczka z rowerami do Parku Mużakowskiego.
5). 3-4 czerwca zorganizowaliśmy wycieczkę  do  Browaru Trauntenberk na przełęczy Okraj,Teplickich Skał (Skalne Miasto II), ognisko i nocleg w agroturystyce ,,Muflonik" w Miszkowicach koło Lubawki, następnego dnia zwiedziliśmy miedzy innymi zamek na wodzie w Karpnikach i pałac w Łomnicy. 
8). W dniu 8 lipca zorganizowano spływ kajakowy z pod mostu autostradowego w Golnicach do zapory w Starej Olesznej gdzie odbył się piknik kajakowy a następnie zorganizowano ognisko.
9). W dniu 19 września zorganizowaliśmy w Trzebieniu Festyn Rodzinny ,,Pożegnanie Lata"
10). W dniu 17 listopada zorganizowano Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.
11). W dniu 16 grudnia zainstalowano iluminację świąteczną na świerku przy sklepach i na Domu Ludowym.


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia 
za rok 2016
1). W dniu 19 marca zorganizowaliśmy ognisko i happening  nad Bobrem pod hasłem Powitanie Wiosny.  
2). W dniu 5 kwietnia wystąpiliśmy do Urzędu Gminy Bolesławiec o nadanie statusu pomnika przyrody 17         drzewom znajdującym się w obrębie Trzebienia.
3).  16 kwietnia zorganizowaliśmy integracyjną wycieczkę autokarową dla mieszkańców Trzebienia na Zamek  Frydland w Czechach i na starówkę w Goerlitz.
4).  30 kwietnia zorganizowaliśmy Festyn Rodzinny w Trzebieniu. 
5).  23 lipca zorganizowaliśmy rajd rowerowy na trasie Radomierzyce- Marienthal- Berzdorf -Radomierzyce
6).  30 lipca zorganizowaliśmy spływ  kajakowy z Łąki do Starej Olesznej,
7).   W dniach  od 24 do 30 sierpnia braliśmy czynny udział w pracach przy Dożynkach  Gminnych , które  odbyły się 28 sierpnia w Trzebieniu.
8).  3 września odbył się piknik kajakowy nad Czochą
9).  9 października wzięliśmy udział w I Pieszym  Rajdzie Po Gminie Bolesławiec.
10).  23 października zorganizowaliśmy wycieczkę krajoznawczą na Zamek Książ
11). 26 listopada zrobiliśmy "Andrzejki" w Dębowym Gaju poprzedzone zwiedzaniem grodzisk  (Bolesławiec, Otok, Gradówek),  pałaców ( Kraszowice, Ocice, Gościszów), ruin zamku w Rząsinach i klasztoru w Lubomierzu.    
12). 11. grudnia uczestniczyliśmy w Wigilii zorganizowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich z Trzebienia.
13). 17 grudnia przystroiliśmy odświętnie lampkami choinkę na głównym placu wsi.
14). 31 grudnia zorganizowaliśmy zabawę sylwestrową dla naszej wsi w Domu Ludowym "Jarzębina".  
                            


Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
za  rok  2015.
1). W dniu 20 stycznia w Jarzębinie zorganizowaliśmy spotkanie w cyklu Ciekawy człowiek-ciekawy temat ze Zdzisławem Abramowiczem (badaczem historii) na temat historii Trzebienia i okolic.
2). 31 stycznia w czynie społecznym rozpoczęto uprzątanie podworskiego parku w Trzebieniu. Zebrano ok. 2 ton śmieci.
3). W dniu 20 lutego rozpoczęto prace przy ognisku wiejskim.
4). W dniu 25 lutego w Jarzębinie  zorganizowaliśmy spotkanie w cyklu Ciekawy człowiek -ciekawy temat z Jarosławem Mirosławskim (podróżnikiem z Bolesławca) w prelekcji,, Iran ciekawy i nieznany"
5). W dniu 20 kwietnia przeprowadzono wspólnie z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu akcje sprzątania śmieci w zabytkowym parku w Trzebieniu.
6).  22 kwietnia wspólnie z mieszkańcami Trzebienia sadzono drzewa i krzewy w utworzonej przy Domu Ludowym ,,Strefie nektarodajnej" którą to  Stowarzyszenie wzięło pod swój  patronat.
7).  W dniu 02 maja wzięliśmy udział w ,,Trzebieńskiej zabawie" organizując grilla i pomoc przy rozkładaniu i składaniu stołów.
8). W dniu 13 czerwca zorganizowaliśmy wspólnie z G.O.K.i S. Bolesławiec ,,Festyn Leśny'', Na festynie gościliśmy min. żołnierzy holenderskich i niemieckich (pokaz transporterów BOXER), Straż pożarną z Bolesławca i OSP Trzebień(pokaz ratownictwa) oraz Nadleśnictwo Chocianów.                  9). W dniu 26 czerwca zorganizowaliśmy piknik kajakowy nad jeziorem Leśnieńskim.
10). Od maja do końca września organizowaliśmy 9 spływów Bobrem z Łąki do Trzebienia.
      W dniu 3 pażdziernika odbył się ostatni spływ zakończony biesiadą przy ognisku.
11). W dniu 29 listopada zorganizowano wyjazdowe spotkanie andrzejkowe w schronisku PTTK w Łupkach połączone ze zwiedzaniem okolicznych atrakcji turystycznych i zabytków.
12). 19 grudnia, jak co roku ubrano lampki na świerku przy sklepach i Domu Ludowym.
13). Zorganizowano zabawę sylwestrową w Starej Olesznej.
                                                                                                                     
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia 
 za  rok 2014.
 1). W dniu 22 stycznia 2014r. Stowarzyszenie zawarło umowę o najem sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieniu na zajęcia Rekreacyjno-sportowe (Gra w piłkę siatkową).
(Celem tych działań jest rozbudzenie potrzeby aktywności sportowej i rekreacyjnej)
2). W dniu 8 marca przeprowadzono czyn społeczny. Uprzątnięto skarpę przylegająca do Domu Ludowego w Trzebieniu.
3). W miesiącu lutym i marcu przeprowadzono szereg rozmów z władzami Gminy i mieszkańcami Trzebienia na temat funkcjonowania Domu Ludowego w Trzebieniu.
4). 27 kwietnia zorganizowaliśmy spływ kajakowy Bobrem z Bolesławca do Starej Olesznej.
5). 1 maja zorganizowaliśmy spływ kajakowy Kwisą ze Świętoszowa do Trzebowa.
6). 4 maja braliśmy udział w Festynie Rodzinnym w Trzebieniu organizując grilla i  pajdę chleba.
7).  W dniu 29 maja zorganizowaliśmy spływ z Łąki do Starej Olesznej.
7).  W dniu 22 czerwca zorganizowaliśmy kajakowy piknik nad jeziorem leśnieńskim.
8). W dniu 29 czerwca zorganizowaliśmy kajakowy piknik nad jeziorem złotnickim.
9). W czerwcu namalowano mural na garażach przy osiedlu. Na muralu zamieszczono logo wsi , kajak symbolizujący działający w Trzebieniu klub kajakowy oraz hasło z programu odnowy wsi ,,Wieś rozmaitości i leśnych obfitości". (Autorką projektu jest Kamila Szwedo).
10). W dniu 4 lipca zorganizowaliśmy kolejny spływ z Łąki do Starej Olesznej. ( grupa 12 osobowa).
11). W dniu 27 września braliśmy udział w otwarciu Domu Ludowego ,,Jarzębina" w Trzebieniu. Zorganizowaliśmy m.innymi ekspozycje w holu przedstawiającą nasze osiągnięcia i sprzęt kajakarski.
12). 12 października zorganizowano spływ z Nielestna do Lwówka .
13). 24 października w ramach czynu społecznego na Alejce Borysowskiej  poprawiono umocowanie kubłów na śmieci i uporządkowano teren.                  
14). W październiku oraz grudniu odbyliśmy  spotkania z leśnikami, zastępcą wójta Romanem Jaworskim i konserwatorem zabytków przyrody. W wyniku tych rozmów ustalono, że podjęte zostaną prace mające na celu uporządkowanie terenu podworskiego, zabytkowego parku w Trzebieniu. Stowarzyszenie zadeklarowało, że podejmie prace przy uprzątnięciu śmieci.
15).  W dniu 5 i 6 grudnia udekorowano lampkami Dom Jarzębina i choinkę przy centrum Trzebienia.                                                                                                                                                

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
  za rok 2013.
1 ). W dniu 2 lutego zorganizowano Wiejskie Zimowe Ognisko Integracyjne.
2 ). W dniu 6 lutego zorganizowano wyjazd dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieniu do kina i muzeum w Bolesławcu. Wyjazd dofinansowano kwotą 320,-zł.
3 ). W dniu 15 kwietnia, przed sklepem ABC w Trzebieniu ustawiono tablicę informacyjną naszego Stowarzyszenia. Trawnik na którym usytuowano tablicę uprzątnięto, podsadzono dwa jałowce i pomalowano płotek.
4 ). W dniu 19 kwietnia  na terenie osiedla mieszkaniowego w Trzebieniu i w okolicy zorganizowano akcję sadzenia drzewek. Posadzono 30 szt. jarzębiny, ofiarowanej przez Leśniczego Arkadiusza Ciesiółkę oraz 40 szt. leszczyny.
5 ). W dniu 4 maja wzięliśmy udział w Powiatowym Święcie Strażaka organizując grilla na festynie pod remizą w Trzebieniu.
6 ). W dniu 11 maja zorganizowaliśmy dla mieszkańców Trzebienia integracyjny wyjazd na spływ kajakowy. Popłynęliśmy z Lubrzy rzeką Paklicą przez jezioro Paklicko Wielkie  do Gościkowa-Paradyża.
7 ). 18 maja w Małym Trzebieniu na Festynie Rodzinnym  zorganizowaliśmy grilla. Dochód ze sprzedaży w całości przekazaliśmy na budowę kościoła w Trzebieniu.
8 ). 01 czerwca na Festynie Rodzinnym w Trzebieniu ( pod remizą) zorganizowaliśmy grilla.
Podczas tego festynu wręczyliśmy zwyciężczyni konkursu na Logo Trzebienia nagrodę pieniężną oraz wszystkim uczestnikom upominki w postaci książek ufundowanych przez Urząd  Gminy.
9). W niedzielę 18 sierpnia zorganizowaliśmy wycieczkę rowerową do Borówek na Święto Wrzosu.
10). W ramach czynu społecznego w dniach 7 i 10 września  uporządkowaliśmy alejkę prowadzącą z osiedla ul. Leśna w stronę zakładów pracy i ul. Świerkowej. Wycięto krzaki i zwisające gałęzie, obkoszono pobocza, wkopano 6 ławeczek przekazanych przez K.S.Trzebień oraz zamontowano tymczasowe kubełki na śmieci.
11). W sobotę 14 września zorganizowaliśmy w Trzebieniu 4 Festyn Leśny ,,Pożegnanie Lata".
12). W dniu 22 września zostały zakupione za fundusze stowarzyszeniowe i sprowadzone profesjonalne kajaki z wyposażeniem w ilości 8 szt. Dzięki posiadaniu takiego sprzętu chcemy organizować spływy i pływanie rekreacyjne na pobliskich akwenach.
 (Podziękowanie dla kolegów Janusza Szymańskiego i Krzyśka Zięcika za poświęcenie własnego czasu i sprzętu w celu przywiezienia kajaków z odległych o blisko 700 km Mazur.).
13). W dniu 08 grudnia odbyło się Zebranie  Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia ,,Trzebień"  
14). 20 grudnia założono lampki na choince w centrum wsi.                                
15). Wspólnie z K.G.W. zorganizowano imprezę sylwestrową.
                                                                                                                           

   Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia ,,Trzebień”
       za okres od 28.01.2010 r. do 21.01.2013 r.

W minionym okresie trzech lat Stowarzyszenie podjęło następujące działania:
1). W miesiącu wrześniu 2010 i 2011 roku zorganizowano Leśny Festyn Rodzinny,,Pożegnanie Lata,” zapraszając do współpracy Radę Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Trzebieniu oraz G.O.K. i .S. w Bolesławcu. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz Gminy Bolesławiec z wójtami w 2010r. Panem Kazimierzem Gawronem, a 2011r.z wójtem Panem Andrzejem Dutkowskim, przedstawiciele Nadleśnictwa Chocianów, liderzy lokalnych społeczności, proboszcz naszej parafii ks. Zbigniew Karaban, kolejni dyrektorzy Szkoły Podstawowej             w Trzebieniu. 
2). Nagłośniono potrzebę istnienia placu zabaw dla dzieci. Następnie w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzebieniu zainicjowano działania mające na celu budowę placu zabaw przez Gminę Bolesławiec na terenie Trzebienia. Działania, w oparciu o naszych Radnych Gminnych Pana Andrzeja Szwedo i Pana Józefa Hunka zakończyły się pełnym sukcesem . Mamy piękny i jakże potrzebny plac zabaw. 
3). W ramach cyklu „Ciekawy człowiek, ciekawy temat” odbyły się dwa spotkania.
Pierwsze w dniu 26.11.2011r., którego prelegentem był zaproszony Pan mgr inż. Bogusław Dubiel dotyczyło upraw winorośli oraz przetworów z jej owoców.
Drugie, na które zaprosiliśmy Pana Zdzisława Abramowicza dotyczyło różnych ciekawostek historycznych, bliższych i odleglejszych, związanych z naszą okolicą. 
4). W okresie Świąt Bożego Narodzenia udekorowano lampkami choinkowymi największy świerk rosnący na centralnym placu naszej wsi.
5). Naprawiono zdewastowane wiaty przystankowe ( w tym jedną dwukrotnie). 
6). Posadzono 20 drzewek na terenie osiedla mieszkaniowego nr I, a następnie usunięto duże ilości śmieci z miejsc publicznych i przy przejściu dla pieszych przez drogę wojewódzką. 
8). Założono miejsce na ogólnodostępne ognisko, przy którym zainstalowano solidne ławy do siedzenia oraz podręczny betonowy stół.
Wykorzystując to miejsce zorganizowano zimą kulig wraz z pieczeniem kiełbasek.
Wielokrotnie sprzątano to miejsce usuwając zanieczyszczenia po różnych niesfornych jego użytkownikach.
9). W 2010/11r. i 2011/12r. zorganizowano zabawę sylwestrową dla dorosłych.

Z wypracowanych pieniędzy wspomożono;
- wycieczkę szkolną uczniów naszej szkoły do Berlina kwotą 1000 zł. 
- rozbudowę kościoła parafialnego w Trzebieniu kwotą 200 zł. 
- sportowców piłkarskiego klubu z Trzebienia kwotą 400 zł.
- Związek Osób Niewidzących i Niedowidzących kwotą 100 zł.

10). Zorganizowano i dofinansowano wycieczkę na Ziemię Lubuską, podczas której
zwiedzano Skansen Budownictwa Ludowego w Ochli oraz Muzeum Wojska Polskiego w Drzonowie. Wycieczkę zakończono ogniskiem integracyjnym na terenie ogrodów działkowych w Trzebieniu.
11). Przeprowadzono pożegnanie zimy i powitanie wiosny połączone z tradycyjnym topieniem Marzanny, ogniskiem i okolicznościową zabawą.
12). Zainicjowano reaktywację Koła Gospodyń Wiejskich w Trzebieniu.
13). Przeprowadzono rozmowy z zastępcą wójta Panem Romanem Jaworskim oraz leśnictwem w Trzebieniu na temat możliwości i zakresu prac jakie należałoby wykonać w celu zadbania o park podworski znajdujący się w Trzebieniu.
14). Od Nadleśnictwa Chocianów uzyskaliśmy dotację w kwocie 100 zł na cele statutowe oraz fanty na nagradzanie w konkursach organizowanych w czasie festynu leśnego.
15). Od samego początku staramy się brać aktywny udział w sprawie budowy Domu Ludowego w Trzebieniu, propagując wśród miejscowej ludności tą inicjatywę i zachęcając do aktywnego udziału w zebraniach jej dotyczących.
16). W dniu 19.04.2012r. w Szkole Podstawowej odbył się koncert muzyki chrześcijańskiej. Przed zgromadzoną publicznością wystąpił zespół „Dobra Nadzieja”. Zespół ten wykonał szereg utworów muzycznych, pieśni i piosenek przepełnionych głęboką treścią chrześcijańską. Koncert zorganizowaliśmy przy współpracy z naszym Leśniczym Arkadiuszem Ciesiółką.
17). W dniu 21 kwietnia 2012r. zorganizowano i dofinansowano integracyjną wycieczkę autokarową dla mieszkańców Trzebienia i okolicznych wsi do Kotliny Jeleniogórskiej.( Kostrzyca -Bank Genów Leśnych, Kowary -Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska, Sztolnie po uranowe).
18). W dniu 01 maja 2012r. Stowarzyszenie wzięło udział w Festynie Rodzinnym w Małym Trzebieniu organizując grilla. Dochód przeznaczyliśmy w całości na rozbudowę Kościoła w Trzebieniu.
19). W dniu 02 czerwca 2012r. wzięliśmy udział w zabawie Wiejskiej pod remizą organizując grilla.
20). W dniu 08 lipca 2012r. zorganizowano rowerową wycieczkę na Zamek w Kliczkowie.
21). W miesiącu sierpniu członkowie Stowarzyszenia w czynie społecznym rozpoczęli prace porządkowe w parku świerkowym na ul. Świerkowej w Trzebieniu. W przeciągu kilku dni podcięte zostały obwisłe gałęzie świerków, wykoszono trawę, odnowiono 5 ławek montując nowe deski. Działania nasze niewątpliwie przyczyniły się do poprawy wyglądu tej części naszej miejscowości i wpłynęły na mieszkańców, którzy widząc efekty naszej pracy sami w ramach czynu społecznego kontynuowali prace porządkowe.
22). W dniu 15 września 2012r. zorganizowaliśmy wspólnie z G. O. K. i S. Bolesławiec, K.G.W. Trzebień oraz Radę Rodziców trzeci coroczny Festyn Leśny. Do udziału zaprosiliśmy również Nadleśnictwo Chocianów, M.D.K. Bolesławiec, zespół rokowy The Music Box oraz Zespół pieśni i tańca z Gromadki ,,Wesoła Gromadka”. Część z zysków przeznaczyliśmy na rozbudowę kościoła - 400,-zł.
23). W cyklu ,,Ciekawy człowiek, ciekawy temat” w dniu 15 października 2012r. w szkole w Trzebieniu odbyło się spotkanie z Panem Jarosławem Mirosławskim. Tematem spotkania była Azja Centralna od Uzbekistanu po Bajkał ( wspomnienia turystyczne).
24). Przed świętami Bożego Narodzenia 22 grudnia założono lampki na choince wiejskiej. Dokupiliśmy cztery komplety lampek diodowych za 170,-zł.
25). Zorganizowano Zabawę Sylwestrową na stołówce szkolnej dla 50 osób. Na potrzeby tej imprezy a także innych zakupiono kulę dyskotekową za 120,-zł. 
26). W grudniu 2012r. nasz działacz Mirosław Kruglik w sposób zupełnie amatorski utworzył, długo oczekiwaną przez wszystkich stronę internetową.
27). 21 stycznia ogłoszono dla dzieci szkolnych i mieszkańców Trzebienia konkurs na logo Trzebienia.
  Zgodnie z założeniami statutowymi staramy się aktywować miejscowe społeczeństwo do różnego rodzaju inicjatyw społecznych. Dostarczać jemu w miarę naszych możliwości rozrywki kulturalnej, uczulać na potrzeby ogółu, uczyć dbałości o środowisko i ochronę przyrody.
  Mamy nadzieję, że nasza inicjatywa, nasza praca przyczynią się do tego, że Trzebień będzie kojarzony nie tylko ze stacjonującymi tu dawniej wojskami rosyjskimi i gminnym wysypiskiem śmieci ale również z miejscem, gdzie się dobrze żyje, gdzie się ciekawie żyje, gdzie warto przyjechać w gości, na odpoczynek, po rozrywkę.

                                           Zarząd Stowarzyszenia „Trzebień”
                                                                                    A.S.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz