sobota, 11 lutego 2023

 Przez 12 lat istnienia Stowarzyszenia ,,Trzebień" udało się pobudzić i zintegrować społeczność naszej wsi poprzez      

         

 • pobudzenie i reaktywację Koła Gospodyń Wiejskich w 2011r.

 • 5 festynów rodzinnych w tym cztery ,,Pożegnanie Lata"

 • 3 wiejskie integracyjne wycieczki autokarowe

 • 19 wycieczek w ramach członków Stowarzyszenia ,,Trzebień

 • 2 imprezy sylwestrowe

 • 3 happeningi ,, Powitanie wiosny” nad Bobrem z ogniskiem integracyjnym

 • 3 zimowe wiejskie ogniska integracyjne ( zorganizowanie i urządzenie miejsca na wiejskie ogniska)

 • 5 letnie ogniska integracyjne 

 • 12 spływów kajakowych z udziałem mieszkańców Trzebienia i Gminy Bolesławiec (Paklica, Kwisa, Bóbr), ok. 34 spływy w ramach Stowarzyszenia

 • 7 pikników kajakowych nad pobliskimi jeziorami.

 • Czyny społeczne : sadzenie drzew w obrębie osiedla Leśne, uprzątnięcie i rewitalizacja alejki Borysowskiej, namalowanie murala na garażach, sadzenie drzew przed sklepami, akcja rewitalizacji parku podworskiego, nadanie 3 drzewom  statusu pomników przyrody i wiele innych

 •  Z powodu braku nowych członków i wykruszeniu się obecnych starszych  działaczy Stowarzyszenie ,,Trzebień" ogranicza działalność.